OBO


Design Build and Maintain.. Top Installatiegroep zegt no nonsense en dus:

OBO = Ontwerpen Bouwen en Onderhouden

Top Installatiegroep werkt volgens het OBO-principe, kort gezegd houdt dit in dat het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een gebouw bij Top Installatiegroep wordt ondergebracht.
Op deze wijze zorgt Top Installatiegroep voor ontzorging bij de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft één aanspreekpunt: Top Installatiegroep, wij zorgen voor de afstemming tussen het ontwerp, de bouw en het onderhoud. Daarnaast verzorgen we de coördinatie van de werkzaamheden en lossen alle praktische problemen op die tijdens de bouw- en onderhoudsperiode optreden. Kortom, van begin tot eind én in de toekomst staat Top Installatiegroep voor u klaar!

Ontwerpen
Het ontwerpen gebeurt in meerdere fases. We vangen aan met het in kaart brengen van de behoeftes van de klant. We sparren met de klant en denken mee met de klant.
Gedurende het in kaart brengen van deze behoeftes houden we dan ook rekening met diverse aspecten, waaronder gezondheid, comfortabiliteit, creativiteit, duurzaamheid, waarde behoud van het pand et cetera. Daarnaast maken we hierbij inzichtelijk welke energie- en exploitatiekosten dit met zich mee brengt, waarbij innovatie uiteraard in een hoog vaandel staat.

Aan de hand van de verkregen informatie denken we vroegtijdig na over de keuzes in fabricaten en materialen, niet alleen gericht op het heden, maar vanuit het lifecycle perspectief, dus ook gericht op de toekomst.  We noemen dit ook wel ‘verstandig denken’, niet alleen voor nu, maar ook voor later. We bouwen en onderhouden immers geen pand om het vervolgens na een jaar weer af te breken of om te maken te krijgen met faalkosten.

Vanuit de ‘denk’-fase stappen we over naar het BIM-tekenen, oftewel tekenen volgens het Bouw Informatie Model. Middels het Bouw Informatie Model kunnen wij en onze partners samenwerken in de verschillende fases van de levenscyclus van het gebouw. Alle relevante informatie betreffende het bouwproject wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in BIM. Wij en onze partners beschikken hierdoor continu over de meest actuele informatie van het bouwproject.

Het vroegtijdig nadenken, wat al bij de beginfase van het ontwerp aan bod komt en het maken van de juiste keuzes met het oog op de toekomst leidt tot een onderhoudsvriendelijk en efficiënt ontworpen bouwproject.

Bouwen
Bij de realisatie van het ontwerp staat een nauwe samenwerking met onze partners voorop, we werken met één bouwteam, dus één aanspreekpunt. Met behulp van BIM en een strakke communicatie ontstaat een efficiënt bouwproces. En bij dit efficiënte bouwproces speelt de voorkoming van faalkosten een belangrijke rol.
Door gebruik te maken van slimme systeembouw, een strakke planning gebundeld met een goede dosis ervaring voorkomen we faalkosten en realiseren we een compleet nieuw gebouw, naar wens van de klant.
Uiteraard bouwt Top Installatiegroep met het oog op de toekomst. Innovatie en duurzaamheid zijn bij Top Installatiegroep belangrijke uitgangspunten. Wilt u als opdrachtgever bewuster omgaan met energiebronnen en andere natuurlijke bronnen? Voor ons is dat vanzelfsprekend. Duurzaamheidsaspecten worden in al onze ontwerpen voor utiliteitsbouw en luxe woningrenovatie meegenomen. Daarnaast zijn we voortdurend bezig onze expertise in duurzame oplossingen te vergroten.
Aan het einde van de bouwfase wordt er door Top Installatiegroep samen met haar partners een functionele test uitgevoerd. Deze functionele test dient als waarborg voor het gekozen ontwerp en zal voorafgaand aan de oplevering plaatsvinden.

Onderhouden
Onze Onderhoud- en Servicebedrijf TOP Technisch Beheer wordt vroegtijdig betrokken bij het bouwproces en is ook aanwezig bij de functionele test. Na oplevering zullen de door ons ontworpen installaties worden beheerd, onderhouden én gemonitord door TOP Technisch Beheer. We leggen gedurende dit onderhoudsproces alle prestaties vast en controleren dit continu ten opzichte van het ontwerp.  Wij durven te onderhouden!
Naast het reguliere onderhoud werken wij ook met een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP), waarbij u inzicht krijgt in de onderhoudskosten voor bijvoorbeeld de komende 10 jaar of meer. Het MJOP wordt opgesteld aan de hand van de NEN 2767, dit is de norm voor de conditiemeting waarbij de fysieke kwaliteit van bouw- en installatieonderdelen van een gebouw worden gemeten.

Wat bieden wij u?

  • Persoonlijk contact gedurende het proces
  • Wij zijn een totaalinstallateur, dus van alle markten thuis
  • één aanspreekpunt op de bouw en op kantoor
  • Uw gebouw, onze zorg
  • Onze focus ligt bij uw wens: we brainstormen en denken mee met u over de mogelijkheden
  • Vertrouwen is key
  • Open en eerlijke communicatie
  • Directe sturing resulteert in een goede prijs-kwaliteitverhouding en minder faalkosten

Een goed advies begint met luisteren!